Rozsáhlou rekonstrukcí musely projít také stránky naše. Z Joomly se přešlo na WordPress a vytvořili jsme kompletně nový obsah, strukturu apod.